• دومین
  کنگره

  بین المللی
  شیمی و زیست شناسی 2019
  01 - 05 آگوست

سخنرانان دعوت شده

 • Prof. Dr. Ali KAHRAMANOÄžLU

  Sat 14:30
 • Prof. Dr. Ali KAHRAMANOÄžLU

  Sunday 13:30
 • Prof. Dr. Ali KAHRAMANOÄžLU

  Monday 14:40